انتخابات ۱۴۰۰

ایران؛ حامی واقعی مردم افغانستان

مولوی ریگیان پور بیان کرد: ایران همواره پشتیبان مردم افغانستان بوده است و از هر نوع برنامه‌ای که ضد آمریکا و به نفع مردم افغانستان باشد، حمایت می کند.

آمریکا در همه جنایات و خون های ریخته شده افغانستان نقش دارد

مولوی بلوچ زهی اظهار داشت: در طول زمان بیست سال اشغال افغانستان توسط آمریکا، هیچ جنایتی انجام نشده و هیچ خونی ریخته نشده مگر اینکه دست آمریکا در آن بوده باشد و همه اختلافات قومی و مذهبی و تفرقه های حاکم در افغانستان زیر سر آمریکاست.
گالری صوت و فیلم
فهرست