خطبه های نماز جمعه مسجد جامع فاروق اعظم روستای هشت شهریور ریگ ملک
  • به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان ؛مولوی دادالله گمشادزهی، امام جمعه ی مسجدجامع فاروق اعظم روستای هشت شهریور ریگ ملک در خطبه های نماز جمعه مورخه ۹۹/۲/۱۹ گفت:
  •  ضمن تلاوت آیه ی : ﻳﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟَّﺬﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﮐُﺘِﺐَ ﻋَﻠَﻴْﮑُﻢُ ﺍﻟﺼِّﻴﺎﻡُ ﮐَﻤﺎ ﮐُﺘِﺐَ ﻋَﻠَﻲ ﺍﻟَّﺬﻳﻦَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﮑُﻢْ ﻟَﻌَﻠَّﮑُﻢْ ﺗَﺘَّﻘُﻮﻥَ گفت: ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻔﺴّﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﻗﺮﺁﻧﻰ، ﺁﯾﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺎﺏ ‏« ﯾﺎ ﺍﯾّﻬﺎ ﺍﻟّﺬﯾﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ‏» ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺩﺭ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺟﺰﺀ ﺁﯾﺎﺕ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺭﻭﺯﻩ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﻬﺎﺩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺯﮐﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﻭّﻡ ﻫﺠﺮﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ وی گفت: ﺗﻘﻮا ﺑﻣﻌﻨﺎﻯ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ، ﺍﺯ ﺩﻭ ﺭﯾﺸﻪ ﻏﻀﺐ ﻭ ﺷﻬﻮﺕ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻰﮔﯿﺮﻧﺪ . ﻭ ﺭﻭﺯﻩ، ﺟﻠﻮﻯ ﺗﻨﺪﻯﻫﺎﻯ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻏﺮﯾﺰﻩ ﺭﺍ ﻣﻰﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﻟﺬﺍ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻘﻮﺍﺳﺖ لذا در کنار روزه، به سایر عبادتها هم مشغول شویم تا نهایت استفاده را از این میهمانی الله ببریم: ۱٫ تلاوت قرآن به کثرت.
  • ۲. ذکر وتسبیح خداوند.
  • ۳. استغفار ودعا بالخصوص بوقت سحر وافطار.
  • ۴. نماز نافله .
  • وی در پایان، نکات بهداشتی را جهت حضور در مسجد برای نمازگزاران ضروری دانست و گفت: نمازگزاران حتما فاصله یک ونیم متری را رعایت کنند و کسانی که علایمی مانند سرماخوردگی دارند حق حضور در مساجد را ندارند.
فهرست