دفاع مقدس، برگ زرینی در تاریخ ایران اسلامی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از سیستان و بلوچستان مولوی نذیر احمد سلامی نماینده اهل سنت در مجلس خبرگان رهبری در…

امنیت، نیاز و مسئله اصلی مردم افغانستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از سیستان و بلوچستان مولوی اسحاق سپاهی مدیر دارالقرآن شهرستان سراوان در مصاحبه با رابط خبری…
فهرست