نماینده مقام معظم رهبری در استان سیستان و بلوچستان: نیروهای انقلابی از فرصت فضای مجازی بهره گیری کنند

نماینده مقام معظم رهبری در استان سیستان و بلوچستان: نیروهای انقلابی از فرصت فضای مجازی بهره گیری کنند نماینده مقام معظم رهبری در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه…

نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان:نظارت، حمایت و پشتیبانی در روند اجرای طرح آمایش استان بسیار مهم است

نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان:نظارت، حمایت و پشتیبانی در روند اجرای طرح آمایش استان بسیار مهم است نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان گفت: تکمیل…

نماینده مقام معظم رهبری در سیستان وبلوچستان: وضعیت شهر زاهدان چهره مناسبی از مرکز استان را نشان نمی‌دهد/ افراد و شرکت‌ها فارغ از دید قومیتی، مذهبی و سیاسی مورد استفاده قرار بگیرند

نماینده مقام معظم رهبری در سیستان وبلوچستان: وضعیت شهر زاهدان چهره مناسبی از مرکز استان را نشان نمی‌دهد/ افراد و شرکت‌ها فارغ از دید قومیتی، مذهبی و سیاسی مورد استفاده…

نماینده مقام معظم رهبری در استان سیستان و بلوچستان: توسعه فضاهای آموزشی استان نیازمند حرکت جهادی ویژه است

نماینده مقام معظم رهبری در استان سیستان و بلوچستان: توسعه فضاهای آموزشی استان نیازمند حرکت جهادی ویژه است نماینده مقام معظم رهبری  در استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: افزایش…

تاکید نماینده مقام معظم رهبری در استان به تهیه نقشه نیازمندی‌های سیستان و بلوچستان

تاکید آیت‌الله محامی به تهیه نقشه نیازمندی‌های سیستان و بلوچستان نماینده مقام معظم رهبری در استان سیستان و بلوچستان گفت: ما اگر بتوانیم نقشه نیازمندی‌های استان را فراهم کنیم می‌توانیم…
فهرست