نماینده مقام معظم رهبری در استان سیستان و بلوچستان: زیرساخت‌های مواصلاتی طرح توسعه سواحل مکران در اولویت قرار گیرد

نماینده مقام معظم رهبری در استان سیستان و بلوچستان: زیرساخت‌های مواصلاتی طرح توسعه سواحل مکران در اولویت قرار گیرد نماینده مقام معظم رهبری در استان سیستان و بلوچستان گفت: هم…
فهرست