صبر؛ محور اصلی سخنان خطیب جمعه اهل سنت سرجو

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیر خانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از سیستان و بلوچستان، مولوی عبدالمجید شاد زهی امام جمعه اهل سنت مسجد جامع سرجو…

برگی از سخنان خطیب جمعه اهل سنت سرسوره

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیر خانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از سیستان و بلوچستان، مولوی واحد بخش شنبه زهی امام جمعه اهل سنت مسجد جامع…

گزیده ای از سخنان خطیب جمعه اهل سنت سراوان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از سیستان و بلوچستان، مولوی سید عبدالصمد ساداتی امام جمعه اهل سنت شهرستان سراوان، در خطبه…

چکیده سخنان خطیب جمعه اهل سنت ایرانشهر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از سیستان و بلوچستان، مولوی عبدالصمد کریم زایی، امام جمعه اهل سنت شهرستان ایرانشهر، در خطبه…

برگی از سخنان خطیب جمعه اهل سنت رمین چابهار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از سیستان و بلوچستان، مولوی اسلام‌ دوست امام جمعه اهل سنت رمین چابهار در خطبه های…
فهرست