نماینده مقام معظم رهبری در استان سیستان و بلوچستان:پرداخت مالیات به یک فرهنگ در جامعه تبدیل شود

نماینده مقام معظم رهبری در استان سیستان و بلوچستان:پرداخت مالیات به یک فرهنگ در جامعه تبدیل شود نماینده مقام معظم رهبری در استان سیستان و بلوچستان گفت: پرداخت مالیات در…

نماینده مقام معظم رهبری در استان سیستان و بلوچستان: توسعه فضاهای آموزشی استان نیازمند حرکت جهادی ویژه است

نماینده مقام معظم رهبری در استان سیستان و بلوچستان: توسعه فضاهای آموزشی استان نیازمند حرکت جهادی ویژه است نماینده مقام معظم رهبری در استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: افزایش…

نماینده مقام معظم رهبری در استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد:  شخصیت‌های فعال اهل سنت در شورای فرهنگ عمومی مورد استفاده قرار بگیرند/ شناسایی نیازمندیهای سیستان و بلوچستان مهم تر از شناسایی خانواده های نیازمند است

نماینده مقام معظم رهبری در استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: شخصیت‌های فعال اهل سنت در شورای فرهنگ عمومی مورد استفاده قرار بگیرند/ شناسایی نیازمندیهای سیستان و بلوچستان مهم تر…

نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان: آمار پزشکی قانونی استان باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد

نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان: آمار پزشکی قانونی استان باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان گفت: آمار سازمان…
فهرست